Great Lengths extensions - john beerens haarstudio (2024)

Great Lengths extensions

Great Lengths staat bekend om haar hairextensions van superieure kwaliteit. De extensions bestaan uit 100% natuurlijk haar met haarschubben van goede kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat de hairextensions van Great Lengths langer mooi blijven en een natuurlijk effect creëren. Great Lengths extensions beschadigen het eigen haar niet. Een Great Lengths behandeling is altijd in handen van de erkende Great Lengths kapsalon, om de kwaliteit te waarborgen. John Beerens Haarstudio is al meerdere keren uitgeroepen tot Great Lengths salon van het jaar. U bent dus verzekerd van top resultaten met de extensions van Great Lengths. Kortom u zult weer helemaal happy zijn met uw haar!

Great Lengths extensions bij John Beerens Haarstudio

Wij willen u als klant helpen om aan uw wensen tegemoet te komen en voor een mooi eindresultaat te zorgen. Vertrouwen schenken, is voor ons van het allergrootste belang. Daarbij is een gesprek onmisbaar, zodat wij naar uw problemen of wensen kunnen luisteren. Wij kunnen al uw vragen goed beantwoorden en advies speciaal op u persoonlijk afstemmen. Een adviesgesprek in de haarstudio is dus onvermijdelijk. Alleen op die manier kunnen wij u het juiste advies en prijs geven. Daarnaast geven wij u meer uitleg over de Great Lengths kwaliteit, duurzaamheid, voordelen en onderhoud. Aan de hand van een ruime waaier met 50 verschillende kleuren die eindeloos kunnen worden gemengd, en met diverse dikten en lengtes (40, 50 en 60 cm) helpen u bij het aangeven van uw wensen. Samen met ‘voor en na’ foto’s, die u in onze kapsalon kunt inkijken, kunt u zich een beter voorstelling maken van uzelf en de eindresultaten.
Het Great Lengths haarvermeerderingssysteem bestaat uit hairextensions; strengen natuurlijk haar die afzonderlijk worden aangebracht. De bonding aan de bovenkant zorgt voor bevestiging aan uw eigen haar en is stevig genoeg om minimaal een jaar te blijven zitten. De houdbaarheid van extensions is echter minder lang aangezien natuurlijk haar groeit en uitvalt. Hoelang uw extensions kunnen blijven zitten, hangt dus af van uw natuurlijke haar. Al zult u gemiddeld zo’n 3 tot 5 maanden kunnen genieten van uw extensions.

De afkomst van Great Lengths extensions

Great lenghts haar is afkomstig van Indiase vrouwen die tijdens een Hindoëistisch ritueel hun haar offeren. Het haar wordt gevlochten voordat het wordt afgeknipt zodat alle haren vanaf het begin af aan in dezelfde richting liggen. Doordat de originele schubben zijn behouden, zijn de haren van de extensions gezond en zijn ze beter voor uw eigen haar dan extensions die geen of beschadigde haarschubben bevatten. Bij normaal dagelijks onderhoud gaat het haar niet knopen en zal het haargemakkelijk te ontwarren zijn. De extensions van Great Lengths zijn Double Drawn wat betekent dat de haren van de extension van boven tot in de punt dezelfde lengte hebben. De extensions worden met bondingen aan het haar bevestigd. De bondingen zijn gemaakt van polymeer, een stof die lijkt op keratine. Keratine is een bouwstof die van nature in het haar aanwezig is. De bondingen bewegen met het haar mee en zorgen voor een absolute betrouwbare houvast, zonder het eigen haar te beschadigen.

Kenmerken van Great Lengths extensions

  • Natuurlijke uitstraling, kracht en flexibiliteit door het behoud van de schubbenlaag
  • Grote kleurintensiteit van de kleuren
  • Structuur blijft, net als bij natuurlijk haar, vanaf de aanzet tot in de punten gelijkmatig
  • Gemakkelijk te verzorgen en borstelen
  • Haar dat soepel en natuurlijk valt
  • Haar dat u zoals gewoonlijk kunt föhnen, straigten, knippen, permanenten en kleuren.

Haarverzorging van Great Lengths

Goede verzorging van extensions is van essentieel belang om uw extensions lang mooi te houden en vervilten of knopen te voorkomen. De haarverzorging van Great Lengths is speciaal ontwikkeld om de Great Lengths extensions te verzorgen. Zo hebben wij speciale haarborstels om uw extensions gemakkelijk te ontwarren en ook verschillende verzorgingsproducten om het haar schoon en gezond te houden. De haarverzorging van Great Lengths is verrijkt met twee speciale stoffen uit de kern van de Pinot Noir druif, om vrije radicalen af te weren en veroudering van het haar tegen te gaan. Samen met de andere natuurlijke grondstoffen zorgen de verzorgingsproducten voor duurzaam mooi haar!

Uw Great Lengths behandeling

Bij John Beerens haarstudio werken we met goed opgeleide en getrainde haarstylisten die u kunnen voorzien van het product Great lengths. Niet iedere kapper is immers extensions specialist. Wij bieden u wat u nodig heeft: een gespecialiseerde haarstylist die uw extensions perfect in model kan knippen en u goed advies kan geven over thuisverzorging en behandeling van uw kostbare Great Lengths extensions. John Beerens Haarstudio heeft altijd alle 50 kleuren Great Lengths extensions van 40 cm standaard op voorraad. Op die manier kunnen wij u zeer vakkundig en op korte termijn helpen.

Meer weten over de extensions van Great Lengths?

Neem contactmet ons op voor meer informatie via +31 (0)13 467 0360 of maak direct een afspraak bij John Beerens Haarstudio. Wij hebben alle extensions van Great Lengths standaard op voorraad waardoor u dus meteen bij ons terecht kunt voor een behandeling.

Great Lengths extensions - john beerens haarstudio (2)Great Lengths extensions - john beerens haarstudio (3)

Great Lengths extensions - john beerens haarstudio (2024)

FAQs

Why are my great lengths extensions falling out? ›

Activities that result in a constant, damp environment, especially swimming in sea water and chlorine, may lessen the longevity of your Great Lengths hair extensions.

How long should great lengths extensions last? ›

While in general, we recommend removal of Great Lengths pre-bonded extensions every 4-6 months, and removal of GL Tape systems every 6-8 weeks, both of these removal time-frames are dependent on a number of factors, such as: The condition of the client's natural hair, as well as how quickly it grows.

Do great length extensions damage hair? ›

Will hair extensions damage my hair? You can be assured that Great Lengths' Pre-Bonded and Tapes have been scientifically proven not to cause damage to healthy hair when applied correctly and maintained properly.

Can great lengths extensions be reused? ›

Great Lengths hair lasts from three months to five months or even longer with the right care. When the extensions are removed, a special solution is needed to break down the natural keratin bond. As this happens, the bond is destroyed rendering the extension unsuitable for further use.

Why does it feel like my extensions are falling out? ›

Applying product or conditioner too close, can lubricate the bonds or rings and cause them to slip or fall out completely. Run oils and conditioners gently through the lower sections of the extensions hair only.

How many extensions is normal to fall out? ›

During the entire service life of the extended hair, you can lose about 5-10% of the strands. In other words, if you used 100 grams of hair with standard-size bonds (1 gram per strand), 5-10 strands (or 5-10 grams of extended hair) can fall out over time, and it is considered normal.

Should I get 18 or 20 inch extensions? ›

For example, if your hair is normally 16 inches, going for an 18 or 20 inch set would be ideal for achieving an Insta-worthy finish. Avoid going for anything too long or too short, as this can lead to choppy, unblended extensions - yikes!

Can you swim with Great Lengths hair extensions? ›

Yes, Great Lengths hair extensions suit most lifestyles, however, we recommend to avoid daily or frequently repeated swimming, particularly in seawater and chlorinated water, and excessive sauna and steam room use, as these activities may affect the lifespan of your GL Pre-bonded or GL Tapes.

What is the most damaging hair extension? ›

Extensions that attach directly to weakened hair, like fusions, tapes, and weaves will cause the most damage, especially when worn for long periods of time.

How to thicken up hair after extensions? ›

Protein and iron help your hair to grow stronger and thicker because it nourishes your hair follicle. Studies suggest that zinc and biotin can help prevent hair loss and encourage more hair to grow. Remember to put in the hard yards and do your own research.

Why is my hair so thin after extensions? ›

"Because a weave or extensions often require women to wear their natural hair tightly pulled, this can be tough on hair," she said. "The constant pulling can cause strands of hair to break or fall out, and it could damage your hair follicles." This type of hair loss and follicle damage is called traction alopecia.

What type of hair do Great Lengths use? ›

Virgin, Remy Double Drawn Hair Extensions. Pre-bonded keratin extensions are our most popular of our applications, perfect to add length, volume or colour effects.

How long can you wear great lengths extensions? ›

With proper care, Great Lengths extensions typically last 2-5 months before a new application is needed. How much do they cost? Pricing is based upon the service requested. Includes: consultation, application, haircut, styling and personalized extension care consult with stylist.

Can I wash extensions every other day? ›

Use Dry Shampoos and Try Not to Wash Extensions Often

Washing beaded hair extensions as little as possible is the key to prolonging their life. Try to only wash two or three times a week. Max. To get through the week with as little washes as possible, pick up a great dry shampoo.

How do I keep my hair extensions from falling out? ›

Sure Fire Tips to Prevent Hair Extensions From Falling Out
 1. Take Head Wash With A Clarifying Shampoo Before Hitting Salon.
 2. Make Sure To Choose The Correct Hair Extension For Your Hair Type.
 3. Always Brush Your Extensions Gently And Correctly.
 4. Hold Your Extensions While Brushing.
 5. Hair Extensions Care Routine.
Oct 18, 2021

Why are all my lash extensions falling out? ›

The natural growth cycle, poor aftercare, the use of oil-based products, excessive rubbing or pulling, and certain medical conditions are all potential causes of premature loss of eyelash extensions. It may fall out sooner if extensions were applied far too heavily in comparison to natural lash strength.

How do I stop my hair extensions from shedding? ›

Always support your hair extensions when brushing them whilst you wear them: this way not only you will protect the weft from shedding, but you will also minimise the risk of pulling out your actual hair. Regularly brushing your extensions will prevent matting and knots from forming which can both lead to shedding.

Is it normal for ktips to fall out? ›

Sometimes this happens when you're brushing or styling, and sometimes it happens on its own. Some slippage is completely normal, but any more than 10% is cause for concern. (If you have 200 strands, having any more than 20 fall out would be bad.)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 5989

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.